سوال + حل تشریحی آزمون ept تیر ماه ۹۸

سوال + حل تشریحی آزمون ept تیر ماه ۹۸

EPTآزمون ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است؛ آزمونی که هرماه توسط همین دانشگاه برگزار می‌شود و سطح زبان عمومی متقاضیان در محک آزمون قرار می‌گیرد؛ درواقع این آزمون پلی است برای داوطلبانی که نتوانسته‌اند مدرک بین‌المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین‌شده توسط دانشگاه را کسب کنند، شاید یکی از مهم […]

سوال + حل تشریحی آزمون ept خرداد ماه ۹۸

سوال + حل تشریحی آزمون ept خرداد ماه ۹۸

EPTآزمون ارزیابی مهارت زبان انگلیسی داوطلبان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی است؛ آزمونی که هرماه توسط همین دانشگاه برگزار می‌شود و سطح زبان عمومی متقاضیان در محک آزمون قرار می‌گیرد؛ درواقع این آزمون پلی است برای داوطلبانی که نتوانسته‌اند مدرک بین‌المللی زبان انگلیسی با نمره تعیین‌شده توسط دانشگاه را کسب کنند، شاید یکی از مهم […]

بهترین شیوه یادگیری

یادگیری

یادگیری کارکردیست که با آن، دانش، رفتار ها، توانمندی‌ها یا انتخاب‌های نو یا موجود به ترتیب درک یا تقویت و اصلاح می‌شوند، که شاید به یک تغییر بالقوه در ترکیب داده ها، عمق دانش، رویکرد یا رفتار نسبت به نوع و گستره ی تجارب منجر شود. توانایی یادگیری در دسترس انسان ها، جنبندگان و گیاهان […]